КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECDL?

През 1997 година с подкрепата на Европейското компютърно общество (CEPIS), се създава Фондация ECDL – F, със седалище - гр. Дъблин, Ирландия. Оттогава и до днес, проектът ECDL (ЕUROPEAN Computer Driving Licence) безспорно е най - разпространеният измерител на компютърни умения в Европа и в света. Той е преведен на 41 езика и вече десет години се ползва в над 150 страни. Десетки милиони са положените ECDL тестове в над 25 000 сертифицирани ECDL тестови центрове. Има издадени над 13 000 000 различни сертификата.

Все повече нараства броя и на ежедневните ползватели на персонални компютри, които са се възползвали от предимствата на различните ECDL/ICDL сертификати.

Лицензираният в лабораратория по телематика ECDL – тест- център провежда тестове за издаване на ECDL сертификати:

 

Цени

Skill карта   30 евро
Сертификат   20 евро

Изпит за
един модул

  12 евро

За повече информация лого