Лаборатория по телематика - БАН

организира и провежда компютърно обучение.

ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL)

 

WINDOWS + WORD

30 уч. часа; такса - 60 лв

bullet издава 
сертификати
 

ADOBE  PHOTOSHOP

30 уч. часа; такса - 80 лв

EXCEL

30 уч. часа; такса -60 лв

bullet удобно за Вас време  

COREL DRAW

30 уч. часа; такса - 80 лв

POWER POINT

15 уч. часа; такса - 40 лв

bullet съвременно оборудвани,
климатизирани компютърни зали
 

MACROMEDIA FLASH

30 уч. часа; такса - 80 лв

ACCESS

30 уч. часа; такса - 80 лв

bullet индивидуален компютър за всеки обучаващ се  

WEB DESIGN 1 (HTML)

30 уч. часа; такса - 80 лв

INTERNET

15 уч. часа; такса - 40 лв

bullet отстъпка от цените за студенти, служители на БАН и за всеки следващ курс  

WEB DESIGN 2

(JAVA SCRIPT)

30 уч. часа; такса - 80 лв 

WORD за напреднали

30 уч. часа; такса - 80 лв

     

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL)

провеждане на обучение
полагане на изпити

Тази диплома е предназначена за доказване на компютърните умения на всеки кандидатстващ за  назначаване на определена работа и  има валидност във всички страни на Европа.


WINDOWS, WORD,
 EXCEL, INTERNET

40 уч. часа; такса - 80 лв

 

Laboratory of Telematics – Computer Hall #3
Sept. 25, 2014: 16.00 h
INTERNET - BASED TOEFL
A 60-hour Preparation Course of about 5 Weeks
Price: 280 lv.
02 / 979 38 26; 02 / 979 38 98
0878 396 159
teacher@cc.bas.bg

 

 

 

Справки и записвания на тел. 979 28 56 и 979 38 98; ул "Акад. Г. Бончев" бл 8, стаи 125, 128

E-mail: course@cc.bas.bg

Как да ни намерите